Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 21 grudnia 2020 roku

odszedł od nas Kolega architekt Edmund Cierniak

Członek SARP Oddział Wybrzeże od 1955 roku.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia 

w imieniu Koleżanek i Kolegów 

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże.