Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Nowy konkurs

Nowy konkurs

Polska Opera Królewska oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszają do udziału w konkursie rekomendowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich nr 27/R/2022 realizacyjnym na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Organizator oczekuje od Uczestników konkursu przedstawienia koncepcji obiektu odpowiadającego współczesnym wymaganiom stawianym funkcji teatralno-operowej, stworzonego z poszanowaniem krajobrazu i kontekstu urbanistycznego, nowoczesnego i oddającego w swoim wyrazie architektonicznym ponadczasowość sztuki operowej.

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 27 stycznia 2020 r.

Wszelkie informacje o konkursie oraz Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie organizatora: https://konkurs.operakrolewska.pl/