W toku

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KWALIFIKACJI - konkurs GIWK, Grodza Kamienna

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KWALIFIKACJI - konkurs GIWK, Grodza Kamienna

Ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków o dopuszczenie uczestników do udziału w konkursie

na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby spółki GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK 

ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku znajduje się w załączniku.


Załączniki