Aktualności Ogłoszenie

Walne Zebranie Członków Oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału

ZAWIADOMIENIE

o

ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW ODDZIAŁU „Wybrzeże”

STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

 

Koleżanki i Koledzy

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Kolegium Sędziów Konkursowych

Zgodnie z zapisami §46, §47, §48 Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich, Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest co 2 lata, w tym jako sprawozdawczo-programowo-wyborcze co 4 lata.

Zarząd Oddziału podejmując Uchwałę Nr 3 z dnia 31.05.2023r. zmienioną uchwałą z dnia  05.09.2023r. postanowił

zwołać

sprawozdawczo-programowo-wyborcze

Walne Zebranie Członków Oddziału

Zebranie odbędzie się w sobotę 18 listopada 2023r., w naszej Siedzibie,

Dwór Bractwa św. Jerzego i Złota Brama – Targ Węglowy 27 w Gdańsku.

Początek obrad o godzinie 10.30,

Biuro Zebrania czynne będzie w tym dniu od godziny 9.30.

z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Zarządu Oddziału „Wybrzeże” SARP

Joanna Wciorka-Konat

Sekretarz Zarządu Oddziału

 

Rejestracja kandydatów na sędziów konkursowych SARP kadencji 2023-2027

odbywa się na stronie: https://www.architektsarp.pl/

WAŻNE INFORMACJE wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania Członków Oddziału

Na podstawie §1 - zawiadomienie wysyłane jest, co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania w wersji elektronicznej, a do Koleżanek i Kolegów, którzy nie mają adresu mailowego, listem poleconym;- porządek obrad, sprawozdania i inne materiały, co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania wysyłane będą tylko w wersji elektronicznej, egzemplarze w wersji papierowej będą dostępne do wglądu w biurze Oddziału. Koleżanki i Koledzy, którzy nie mają możliwości skorzystania z wersji elektronicznej, a chcieliby otrzymać materiały w wersji papierowej proszeni są o wcześniejsze (osobiste, listowne lub telefoniczne) powiadomienie sekretariatu biura.

Sekretarz Zarządu Oddziału

Joanna Wciorka-Konat