Konkurs Rozstrzygniety

UWAGA - ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU

UWAGA - ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU

Konkurs NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE 

W imieniu Organizatora konkursu informuję, że Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 06.10.2017r. ustalił termin ogłoszenia wyników Konkursu na

12.10.2017r. godzina 16.00

w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku, Targ Węglowy 27.

  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat