Aktualności Konferencja Wyróżniony - boczna kolumna

X Konferencja "Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny"

X Konferencja

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17-18 października 2018 roku odbędzie się X Konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”,
organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi: PRZYSZŁOŚĆ RYNKU KONSERWATORSKO - INWESTYCYJNEGO W POLSCE NA TLE DOŚWIADCZEŃ OSTATNIEGO DZIESIĘCIOLECIA. W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podejmiemy problematykę rewitalizacji i zarządzania  zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach.

Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w Konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny.

Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul.Kredytowej                    

Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres:  elwira.melonik@ethnomuseum.pl do 10 października br.     

W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

ELWIRA MELONIK: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

Załączniki