Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

Uwaga! Brak rekomendacji SARP dla konkursu.

Uwaga! Brak rekomendacji SARP dla konkursu.

Zarząd Oddziału Wybrzeże SARP informuje, że nie udzielił rekomendacji dwuetapowemu konkursowi architektoniczno - urbanistycznemu na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 -Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Stowarzyszenie podjęło współpracę z Organizatorem konkursu w celu
jego przygotowania i przeprowadzenia. Opracowaliśmy regulamin konkursu i inne dokumenty służące jego rozstrzyganiu.
Zamawiający wprowadził do niego zmiany, które w drodze kompromisu zostały przez nas uzgodnione, jednak zrobiony przez niego załącznik do regulaminu zawierający wzór umowy, jaką ma zawrzeć laureat zawiera przepisynaruszające Prawo autorskie i w jego kontekście niektóre przepisy Kodeksu cywilnego oraz standardy SARP. Jest to wzór jak można łamać twórców, pozbawiać ich wynagrodzenia, praw autorskich do stworzonego dzieła. Z oczywistych względów nie mogliśmy tego zaakceptować, a Zamawiający pomimo przytoczenia przez nas uzasadnień koniecznej ich korekty trwał przy swoim. 

Zatem postępując zgodnie z zasadami Stowarzyszenia nie udzielamy temu konkursowi rekomendacji.


z poważaniem 
Paweł Wład. Kowalski