Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Konkurs SARP nr 1052

Konkurs SARP nr 1052

Oddział Warszawski SARP ogłosił Konkurs architektoniczny SARP nr 1052, dwuetapowy, realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynków na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury z salą widowiskową.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej Pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy konkursowej.

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczno-przestrzenna zespołu budynków: budynku administracji publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz budynku kultury z salą widowiskową na potrzeby Centrum Kultury w Piasecznie wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze wskazanym w Załączniku nr 7a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

Terminy:

Składanie wniosków o dopuszczenie:

30.11.2023 r.

Składanie Opracowań studialnych:

23.02.2024 r.

Składanie Prac konkursowych:

13.05.2024 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu:

21.05.2024 r. 

  Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://konkurs-piaseczno-ratusz.sarp.warszawa.pl/