Rozstrzygniety

Sprostowanie do ogłoszenia o wynikach konkursu GIWK

Konkurs na opracowanie

KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY SPÓŁKI

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK

ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku

objęty patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27.

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSU

W ogłoszeniu o wynikach Konkursu podano w sposób mylny skład zespołu projektowego Uczestnika, który otrzymał I nagrodę. Niniejszym prostujemy omyłkę i podajemy skład zespołu projektowego zgodnie z zapisem karty identyfikacyjnej Uczestnika konkursu,

Zespoły projektowe:

1. Rochman Drohomirecki Architekci Jakub Drohomirecki

2. Mikołaj Ćwidak Pracownia Architektoniczna

3. Piotr Szulc

4. Adam Drohomirecki

5. Anna Hildebrandt-Fijorek

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat