Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Rozstrzygniety

Rozstrzygnięcie Konkursu_972_Wrocław

Wrocław, 29.06.2017

Protokół obrad Sądu Konkursowego

W dniu 29.06.2017 w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyły się obrady Sądu Konkursowego dla studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu zorganizowanego przez wrocławski oddział SARP. Na konkurs spłynęło 13 prac, żadna nie została odrzucona z przyczyn formalnych, w związku z czym wszystkie zostały poddane ocenie Sądu Konkursowego. Wstępna ocena prac odbyła się przy wsparciu zaproszonego grona konsultantów, powołanych przez Zamawiającego – Wrocławską Rewitalizację Sp. z o. o.

Sąd Konkursowy w składzie: Arch. Krzysztof Mycielski – SARP Warszawa – przewodniczący Sądu Konkursowego Dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław – sędzia referent Arch. Grażyna Adamczyk-Arns – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o. Arch. Piotr Fokczyński – Urząd Miejski Wrocławia, Architekt Miasta Arch. Jerzy Modlinger – SARP Wrocław Arch. Anna Sroczyńska – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia przy wsparciu Konsultantów w składzie: Agata Chmielowska – Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Konserwator Zabytków Michał Ciesielski – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia Dr arch. Agnieszka Tomaszewicz – Wydział Architektury PWr Arch. Piotr Jański – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o. Arch. Paweł Wojdylak – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o. Janusz Dzielendziak – rada osiedla Przedmieście Oławskie Magdalena Nawara – rada osiedla Przedmieście Oławskie postanowił, co następuje:

Pierwszą Nagrodę w wysokości 20 000 PLN przyznano pracy z nr 12

Drugą nagrodę w wysokości 12 000 PLN przyznano pracy z nr 7

Trzecią nagrodę w wysokości 8 000 PLN przyznano pracy z nr 9

Wyróżnienie w wysokości 5 000 PLN przyznano pracy z nr 6

Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 10


Praca nr 12 Magdalena Dymna Bartosz Dymny

Praca nr 7 Joanna Janikowska Michał Romański Justyna Turowska Piotr Woldan

Praca nr 9 Marta Dąbrowska

Praca nr 6 Anna Okoń Laura Paluch

Praca nr 10 Aleksandra Zienkiewicz Jan Jerzmański


Pozostałe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu: http://www.wroclaw.sarp.org.pl...