Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs W toku Aktualności

Konkurs na projekt zagospodarowania zbiornika w Zaborowie

Urząd Miasta Leszna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie na  cele rekreacyjne.

Konkurs ten uzyskał rekomendację SARP Oddział Poznań.

Podajemy link do pełnego tekstu ogłoszenia

http://bip.leszno.pl/przetarg/...