Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Rozstrzygniety Aktualności Wyrożniony

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2018

OGŁOSZENIE WYNIKÓW Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2018

Podajemy WERDYKT JURY, pełna treść informacji w załączniku.

 

I.          NAGRODA im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2018

autor:             mgr inż. arch. Michalina FRĄTCZAK

temat: NA SKRAJU. ROZBUDOWA I ADAPTACJA SANKTUARIUM ORAZ DOMU PIELGRZYMA NA MIEJSCE WYCISZENIA. PRZYLĄDEK ESPICHEL, PORTUGALIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Jakuba SZCZEPAŃSKIEGO, prof.PG.,

Nagrodę przyznano za:

Odważne podjęcie wyzwania do ratowania dziedzictwa materialnego i duchowego Europy. Autorka, z dużą wrażliwością, odkrywa potencjał XVI – wiecznego zespołu sakralnego osadzonego w surowym, portugalskim krajobrazie, jako miejsca, które ma szansę przywracać równowagę zagubionemu człowiekowi wieku informacji. Proponuje dyskretną architekturę ujawniającą wartość tego, co zastane i wprowadzającą równocześnie to, co niezbędne by podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki sposób, by one same nie zakłócały pierwotnego piękna natury i świadectw odwiecznego obcowania z nią człowieka. Pełnią one rolę służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony i udostępnienia materii i ducha tego miejsca kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszukujących wytchnienia od trudów egzystencji.

Warsztat projektu umożliwia realne wsparcie dla lokalnej społeczności. Ona, bowiem bez wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie będzie w stanie ocalić i ukazać całego swojego duchowego bogactwa.  

II.         WYRÓŻNIENIA równorzędne:

/kolejność alfabetyczna/

1.

autor:            mgr inż. arch. Łukasz CHABINIEC

temat: CENTRUM POZNAWCZE W MONSANTO, PORTUGALIA.

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Dariusza DZIUBIŃSKIEGO.

Wyróżnienie przyznano za:

Bezkompromisowość i konsekwencję w realizowaniu projektu, którego siłą jest prostota założeń i piękno osiągnięte w drodze redukcji formy do skraju lapidarności, w pełni uzasadnionej bogactwem piękna krajobrazu nadmorskiego klifu. Wrażliwość i skromność projektu, wyrażona w ascetycznej formie, to jego moc.  

2.

autor:            mgr inż. arch. Bartosz GIREK

za pracę dyplomową: BRASILIA – DRUGIE DNO MIASTA

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Anny FRANTY.  

Wyróżnienie przyznano za:

Wyrazistość i spójność przedstawionej wizji rozwoju miasta Brasilia, godzącej szacunek dla modernistycznego dziedzictwa kultury z dzisiejszymi potrzebami mieszkańców. Pomysł na usuwanie dysfunkcjonalności historycznego ikonicznego układu poprzez jego uzupełnianie - wprowadzenie gęstej struktury miejskiej poniżej poziomu terenu w pustych przestrzeniach podstawowych osi urbanistycznych - to oczywista utopia. Utopia na skalę wielkości zrealizowanej idei miasta Brasilia. Jednak otwiera ona drogę do poszukiwania rozwiązań podobnych, powszechnych problemów, związanych z dostosowaniem dziedzictwa modernizmu do dzisiejszych czasów - przy zachowaniu czytelności pierwotnych założeń.  

3.

autor:            mgr inż. arch. Małgorzata MADER

za pracę dyplomową: KOOPERATYWA MIESZKANIOWA W STAREJ FABRYCE CZYLI ADAPTACJA HALI JEDNOPRZESTRZENNEJ Z LAT 60 TYCH NA FUNKCJE MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO  

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej

pod kierunkiem promotora dr hab. szt. inż. arch. Roberta SOBAŃSKIEGO

Wyróżnienie przyznano za:

Propozycję nowej formy mieszkań wielorodzinnych oraz chęć adaptowania spuścizny postindustrialnej z lat 60-tych. Tworzenie nietypowej tkanki mieszkaniowej wpisuje się w obecny nurt poszukiwania nowego sposobu mieszkania: w oparciu o świadomą celu społeczność, w oparciu o przywracanie życia obiektom zagrożonym likwidacją.

Praca w interesujący sposób kreuje przestrzeń mieszkalną w drewnianej, przyjaznej strukturze wypełniającej halę. Delikatne stalowe, przeszklone kratownice ostatniej kondygnacji, wypełnione zielenią dają wrażenie szklarniowych ogrodów zwiększając komfort mieszkańców. Sposób tworzenia struktury mieszkalnej umożliwia różne konfiguracje jednostek, dostosowując do indywidualnych potrzeb członków wspólnoty. Całość jest frapującą, choć niewątpliwie dyskusyjną, próbą przełamania obecnej monokultury budowanych mieszkań.  

4.

autor:            mgr inż. arch. Anna Maria OTLIK

za pracę dyplomową: MULTIKULTUROWA PRZESTRZEŃ JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGNIECIA ETNICZEJ HARMONII. OSIEDLE MIESZKALNE W MOSULU, IRAK.  

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Marka LAMBERA

Wyróżnienie przyznano za:

Kompletny sposób odpowiedzi na problem zniszczonej przez działania wojenne tkanki miejskiej. Projekt, będąc formą pomocy dla lokalnej społeczności, stawia w przeciwieństwie do powszechności importowanych wzorców, na sposób odbudowy Mosulu bazujący na partycypacji mieszkańców oraz osadzeniu w tradycji.  

5.

autor:            mgr inż. arch. Michał SAJDEK

za pracę dyplomową: KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM “BEŁCHATÓW”  

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Agnieszki STARZYK  

Wyróżnienie przyznano za:

Przedstawienie problemu rekultywacji terenów poprzemysłowych, zdegradowanych poprzez eksploatację kopalni odkrywkowej w Bełchatowie, jako kreatywnej szansy rozwojowej. Autor projektu w bardzo oryginalny i nowatorski sposób proponuje budowę kompleksu rekreacyjnego na brzegu planowanego zalewu w sposób zakładający rozpoczęcie jego budowy w chwili, gdy teren planowanej inwestycji nie zostanie jeszcze zalany. Stwarza to szansę na bardzo ciekawe kształtowanie linii brzegowej i dna przyszłego zbiornika wodnego. Tak staje się możliwe zbudowanie unikalnej formy architektonicznej i niepowtarzalnych rozwiązań przestrzennych. Metodologicznie opracowanie wspiera się na projektowaniu parametrycznym, co umożliwia zaawansowane formowanie stroniące od jednoznacznych skojarzeń pion – poziom.  

6.

autor:            mgr inż. arch. Tomasz WRÓBEL

za pracę dyplomową: AQUATERRATORIUM. KĄPIELISKO “FALA” W PARKU ŚLĄSKIM.

 

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Grzegorza NAWROTA

Wyróżnienie przyznano za:

Poruszenie istotnego problemu, jakim jest trwała i nieustająca dewastacja przestrzeni i obiektów publicznych, na przykładzie kąpieliska w Parku Śląskim - w zakresie przestrzenno-krajobrazowym i funkcjonalnym. Autor z dużą wrażliwością i konsekwencją stawia na proste, ale efektowne, wręcz idealistyczne rozwiązania zacierające granice pomiędzy przyrodą a architekturą. Efemeryczne przegrody i odwołujący się do klasyki układ funkcjonalny oraz relacje obiektu z naturą, zbudowane są na analizie psychoterapeutycznej teorii percepcji. Rozwiązanie stanowi dojrzałą antytezę współczesnych realizacji parków wodnych

   

5.         Dnia 06 kwietnia, 2018r. w Gmachu Głównym (dziedziniec Fahrenheita) Politechniki Gdańskiej, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody oraz Wyróżnień i Nominacji w Konkursie Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2018 na najlepszy dyplom, dla absolwenta, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskiej uczelni architektonicznej.

Wszystkie 25 prac, które były nominowane do finału Konkursu zostało zaprezentowanych w ramach wystawy pokonkursowej.

Prace: nagrodzona i wyróżnione, będą publikowane w Magazynie Architektonicznym ARCH oraz na jego stronach internetowych.

O nagrodzie i wyróżnieniach zostaną powiadomione macierzyste uczelnie dyplomantów oraz oddziały SARP.    

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat    

UWAGA:

Uczestnicy, mogą odbierać prace dyplomowe w ciągu 30 dni od daty finału Konkursu, po uzgodnieniu terminu: dr inż. arch. Magdalena Rembeza tel. 58 3472315, e-mail: Magdalena.rembeza@pg.edu.pl

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Gmach Główny pokój 315,

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat

Załączniki