Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Kondolencje

Kondolencje

Drogiej Koleżance Annie Wesołowskiej

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Syna

składa

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże