Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Kondolencje

Kondolencje

Koledze arch. Marcinowi Poklewskiemu-Koziełło

Wiceprezesowi Zarządu SARP Oddziału Wybrzeże

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

składa

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże