Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Rozstrzygniety Ogłoszenie Wyrożniony

Informacja o proteście dot. Konkursu SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU

Informacja o proteście dot. Konkursu SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU

Zgodnie z Regulaminem Konkursu  i zapisem protokołu z posiedzenia Sądu konkursowego w dn. 10.12.2018 r. zamieszczamy informację o proteście jaki wpłynął w sprawie Konkursu i sposobie jego rozpatrzenia. 

Sekretarz konkursu Joanna Wciorka-Konat

Uwaga:

Uczestnicy I Etapu Konkursu, którzy jeszcze nie odebrali prac proszeni są o pilny kontakt z Biurem SARP O/Wybrzeże. Prace Uczestników, którzy do 31.12.2018r. nie ustalą z Biurem terminu ich odbioru, zostaną zniszczone. Dokumentem niezbędnym do odebrania pracy jest okazanie pokwitowania jej złożenia.


Załączniki