Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs W toku Aktualności

Konkurs SARP nr 1049

Konkurs SARP nr 1049

Przebudowa Rynku w Skale – Konkurs SARP nr 1049

Urząd Miasta i Gminy w Skale oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków ogłaszają jednoetapowy, ograniczony i realizacyjny konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy Rynku w Skale.

Sąd konkursowy:

arch. Kazimierz Łatak – Przewodniczący Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

dr arch. Marcin Włodarczyk – Referent Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

arch. Marlena Wolnik – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Poznań

prof. arch. Piotr Burak-Gajewski – członek Sądu Konkursowego, Sędzia Konkursowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dawid Litwa – członek Sądu Konkursowego, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skała

Sylwia Seweryn – członek Sądu Konkursowego, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Skała

Aleksandra Mikuła – członek Sądu Konkursowego, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu, Planowania Przestrzennego i Gospodarczego Rady Miejskiej w Skale

Barbara Szwajcowska – członek Sądu Konkursowego, Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej

Szczepan Misiak – członek Sądu Konkursowego, Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego Gminy Skała

Asystent sędziego referenta:

arch. Piotr Urbanowicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

 

Sekretariat konkursu:

arch. Marcin Buczek-Palczyński, Sekretarz Organizacyjny Konkursu, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Kraków

 

Harmonogram konkursu:

Publikacja konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego – 21.09.2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących warunków dopuszczenia do udziału w Konkursie – do 28.09.2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – do 9.10.2023 do godz. 14:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia Prac konkursowych – do 20.10.2023

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych – do 10.11.2023

Termin złożenia prac konkursowych – do 8.12.2023 do godz. 14:00

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu – do 19.12.2023

O dacie wystawy oraz dyskusji pokonkursowej Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

 

Pula nagród (kwoty brutto) – 80 000,00 PLN

I nagroda 40 000,00 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej

II nagroda 25 000,00 PLN

III nagroda 15 000,00 PLN

 

Komunikacja:

platforma konkursowa: https://epk.sarp.pl

 Materiały konkursowe dostępne są na stronie SARP Oddział Kraków: http://www.sarp.krakow.pl/2023/09/21/przebudowa-rynku-w-skale-konkurs-sarp-nr-1049/