Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Ogłoszenie Wystawa

BAZA '24

BAZA '24

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław ma przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej edycji wystawy Regionalnego Przeglądu Architektury BAZA '24, której wernisaż będzie wydarzeniem towarzyszącym Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu SARP O/Wrocław (13 kwietnia br.)

Zgłoszenia udziału (formularze zgłoszeniowe z Załącznikiem nr 1) przyjmujemy do 11 marca br. do godz. 15.00.

Wpłaty za udział (dotyczy uczestników firmowych i niezrzeszonych w SARP) przyjmujemy do 14 marca br.

Materiały tekstowo-ilustracyjne do katalogu Przeglądu zbieramy do 20 marca br. do godz. 15.00.

Przyjmowanie materiałów na wystawę (gotowych plansz wg szablonu) - do 05 kwietnia br. do godz. 14.00.

Komisarz Przeglądu: arch. Bogdan Kaczmarzyk, Zarząd SARP O/Wrocław

Regulamin Przeglądu wraz ze szczegółowymi warunkami udziału znajdą Państwo w załączniku oraz pod linkiem, gdzie umieszczono też obowiązujące szablony plansz na wystawę:

https://www.dropbox.com/scl/fo/6tk8tnxvkdhd933jqpdb0/h?rlkey=kn8fyfojds63xyna4azs85yy7&dl=0

Z poważaniem i pozdrowieniami,
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział Wrocław
ul. Oławska 21/5-6
50-123 Wrocław
tel.: 71 346 89 71 / 71 343 19 28

Załączniki