Adam Beniamin Specht

Adam Beniamin Specht

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura przemysłowa


Przynależność do innych organizacji zawodowych

  • Izba Architektów