Andrzej Błażko

Andrzej Błażko

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Architektura wnętrz
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa