Andrzej Bomerski

Andrzej Bomerski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Konserwacja zabytków
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów