Andrzej Marek

Andrzej Marek

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

- architektura mieszkaniowa jednorodzinna

- architektura użytecznosci publicznej

- projektowanie miast i przestrzeni publicznej

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

Izba Architektów