Artur Borówka

Artur Borówka

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka