Barbara Bożenna Bielecka

Barbara Bożenna Bielecka

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura sakralna
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich