Bożena Poźniak

Bożena Poźniak

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura sakralna
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka

Przynależność do innych organizacji zawodowych

  • Izba Architektów