Dariusz Pawlowski

Dariusz Pawlowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  •   Przynależność do innych organizacji zawodowych:

    Izba ArchitektówOAI Luksembourg