Dorota Lasek

Dorota Lasek

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
Architektura użyteczności publicznej
Architektura przemysłowa