Dżafar Bajraszewski

Dżafar Bajraszewski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

• Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
• Architektura użyteczności publicznej
• Architektura mieszkaniowa jednorodzinna

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

• Izba Architektów