Elżbieta Zdunkowska-Mróz

Elżbieta Zdunkowska-Mróz

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów