Ewa Brach

Ewa Brach

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura użyteczności publicznej
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów