Grażyna Maj

Grażyna Maj

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich