Grzegorz Pęczek

Grzegorz Pęczek

obszar szczególnego zainteresowania

w zakresie projektowania - CAD,

projektowanie cyfrowe,

teoria i metodologia projektowania,

edukacja architektoniczna,

architektura użyteczności publicznej, przestrzenie publiczne