Grzegorz Rzepecki

Grzegorz Rzepecki

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka


Przynależność do innych organizacji zawodowych

  • Izba Architektów
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich