Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz

Jadwiga Kiernikiewicz-Wieczorkiewicz

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Konserwacja zabytków
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów
  • Towarzystwo Urabanistów Polskich