Jan Sikora

Jan Sikora

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:
-architektura mieszkaniowa jednorodzinna,
-architektura użyteczności publicznej,
-wnętrza publiczne,
-obiekty kultury

Przynależność do innych organizacji:
-IIDA (Światowe Stowarzyszenie Architektów Wnętrz),
-Instytut Ekspertyz Własnośni Intelektualnej i Dóbr Materialnych,
-Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.