Joanna Bochyńska

Joanna Bochyńska

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

·         Architektura mieszkaniowa jednorodzinna

·         Architektura mieszkaniowa wielorodzinna

·         Architektura użyteczności publicznej

·         Architektura wnętrz

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

·         Izba Architektów