Joanna Wciorka-Konat

Joanna Wciorka-Konat

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów