Kazimiera Myśliwska

Kazimiera Myśliwska

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka