Krystyna Gabriela Tylman

Krystyna Gabriela Tylman

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Konserwacja zabytków
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Towarzystwo Urabanistów Polskich