Maciej Józef Chojnacki

Maciej Józef Chojnacki

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich