Małgorzata Opioła

Małgorzata Opioła
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  •   Przynależność do innych organizacji zawodowych:
    Izba Architektów