Maria Jamroż

Maria Jamroż

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych
  • Izba Architektów