Maria Małecka

Maria Małecka

Obszar szczególnego zainteresowania: • Architektura • Problematyka projektowania miast i przestrzeni publicznych

• Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście ochrony zabytków

• Ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju

• Konserwacja zabytków nieruchomych

• Waloryzacja i wartościowanie architektury

• Prawne aspekty ochrony zabytków

Przynależność do innych organizacji zawodowych: • Członek Założyciel Stowarzyszenia Samorządowych Konserwatorów Zabytk