Michał Marszal

Michał Marszal

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  • Architektura wnętrz

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów