Monika Trojanowska

Monika Trojanowska

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

 • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
 • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
 • Architektura użyteczności publicznej
 • Architektura przemysłowa
 • Architektura sakralna
 • Konserwacja zabytków
 • Architektura wnętrz
 • Architektura krajobrazu
 • Planowanie przestrzenne i urbanistyka

Przynależność do innych organizacji zawodowych

 • Izba Architektów
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich