Paweł Wład Kowalski

Paweł Wład Kowalski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura sakralna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka systemy CAD
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów