Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski
  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  •   Przynależność do innych organizacji zawodowych
    Izba Architektów