Radosław Standara

Radosław Standara

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:  

Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna  
Architektura użyteczności publicznej

Architektura wnętrz

Przynależność do innych organizacji zawodowych: 
Izba Architektów