Robert Reke

Robert Reke

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów