Ryszard Gruda

Ryszard Gruda

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów
  • Towarzystwo Urabanistów Polskich