Wojciech Peszkowski

Wojciech Peszkowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka